4 luty 2017 – 17 Zimowe Spotkania Taneczne

link do wydarzenia na facebooku:

https://www.facebook.com/events/316853442030736/

17 Ogólnopolskie Zimowe Spotkania Taneczne
Kąty Wrocławskie 04.02.2017

1. Nazwa imprezy:
17 OGÓLNOPOLSKIE ZIMOWE SPOTKANIA TANECZNE
KĄTY WROCŁAWSKIE 2017
2. Termin i miejsce imprezy:
04.02.2017
GOKiS Kąty Wrocławskie
Ul. Zwycięstwa 23

3. Główny Organizator
GOKiS Kąty Wrocławskie
Ul. Zwycięstwa 23
71 31 66 895
71 31 66 141

4. Cele imprezy
inspirowanie, rozwijanie i popieranie zainteresowań tanecznych wśród dzieci i młodzieży
doskonalenie umiejętności tanecznych uczestników
integracja międzynarodowego i ogólnopolskiego środowiska tanecznego
rozwój kultury tanecznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
popularyzacja tańca jako forma aktywnego spędzania wolnego czasu
rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży
konfrontacja dorobku artystycznego zespołów i tancerzy
konfrontacja i poznanie różnych form tańca
promocja Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

5. Zasady uczestnictwa
W turnieju mogą brać udział dzieci i młodzież należące do zespołów działających przy ośrodkach kultury, szkołach, przedszkolach, stowarzyszeniach, fundacjach. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia przesłanego po terminie, a w przypadku dużej liczby zgłoszeń decyduje kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Zgłoszenia należy przesłać na adres pro@gokis.katywroclawskie.com

Kategorie taneczne:

Solo Show
Duet Show
Formacje Show
solo – Me against the music – muzyka organizatora (różnorodna typu: rock and rol, techno, klasyczna, elektroniczna, pop, disco polo…) – zasady oceny – jak tancerz zmierzy się z nietypowa muzyką (kreatywność) – tylko 30 osób
NOWA KATEGORIA!!!!
KRUMP – 1 vs 1
eliminacje – pokazy, finał walki bez kategorii wiekowej

Kategorie wiekowe:
do 11 lat
12-15 lat
15 – 30 lat
NOWA KATEGORIA wiekowa!!!!
powyżej 30 lat

O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia najstarszego uczestnika. Jeden uczestnik może brać udział w kilku kategoriach tanecznych ale tylko jeden raz w danej kategorii.�Duety mogą być mieszane lub tej samej płci. Formacja to min. 3 osoby.�Dozwolone są rekwizyty, jednak uczestnik ma obowiązek zabrania ich ze sceny po ukończeniu własnej prezentacji. Rekwizyty nie powinny zaśmiecać sceny, a także zagrażać życiu lub zdrowiu oraz spełniać zasady określone przepisami BHP.

Czas prezentacji:
Solo: eliminacje 1:00 min; finał od 1:00 – 3:00 min
Duety: od 1:30 – 4:00 min
Formacje: od 2:00 – 5:00 min
Me against the music – eliminacje 1 min. 1 utwór (losowo), finał 1,5 min. 2 utwory (losowo)

Zgłoszenia będą przyjmowane za pomocą formularza zgłoszenia. Formularz zostanie wysłany jako załącznik w wiadomości e-mail oraz będzie można pobrać go na stronie www.gokis.katywroclawskie.com. Bez formularza lub nie kompletnie wypełnionego prezentacje nie będą przyjmowane na przegląd.

Każdy uczestnik ma obowiązek posiadania aktualnej legitymacji szkolnej lub innego dowodu tożsamości, potwierdzającego datę urodzenia uczestnika.

Koszty dojazdu, ubezpieczenia i noclegów pokrywają uczestnicy (uczestnicy powinni być ubezpieczeni przez swoich opiekunów na czas trwania festiwalu).

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za urazy, kontuzje i zdarzenia losowe podczas Festiwalu. ��Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni.��Uczestnicy powinni mieć odpowiednią liczbę opiekunów (zgodnie z przepisami MEN).��Dokładny czasowy program festiwalu zostanie ogłoszony po zamknięciu listy startowej.

Muzykę trzeba dostarczyć drogą mailową (format mp3 – nazwa pliku to nazwisko solisty, nazwiska duetu lub nazwa zespołu z kategorią wiekową – np. k nowak do 11 lub maska po 15 ) do 30.01.2017 r. na adres muzyka.zst@gmail.com .
Na turniej proszę zabrać dodatkową kopię muzyki na pendrive (plik mp3) lub na nośniku zew. typu mp3 lub iPod. Muzykę trzeba sprawdzić przed turniejem u akustyka. Nie dostarczenie muzyki drogą mailową dyskwalifikuje prezentację z przeglądu.

Warunki techniczne:

scena o wymiarach 12 m. szerokość i 8 metrów głębokość, kulisy boczne i tylne

Do wykorzystania oświetlenie sceniczne:
– podstawowe kolory z boków sceny, z tyłu i z przodu
– stroboskop

6. Opłata startowa
Opłata startowa wynosi 25 zł od każdego uczestnika za pierwsza kategorię, 10 zł za każdą następną. Opłatę należy przelać najpóźniej do 16.01.2017 na konto. Kto spóźni się z wpłatą nie otrzyma pamiątkowej koszulki.
N I E M O Ż N A Z A P Ł A C I Ć N A M I E J S C U ,tylko przelewem !!!!!

26 9574 0005 2001 0000 0680 0001
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu �w Kątach Wrocławskich �ul. Zwycięstwa 23 �55-080 Kąty Wrocławskie
NIP 896-12-03-814

W dniu imprezy należy przedstawić dowód wpłaty opłaty startowej.

7. Kryteria oceny
JURY oceniać będzie : �- wartość techniczną układu (dobór i trudności elementów oraz ich oryginalność, wykonanie) �- wartość artystyczną układu ( dobór i spójność muzyki z choreografią , kostiumy itd) �- maksymalne wykorzystanie środków technicznych i artystycznych do stworzenia kompozycji scenicznej,�- ogólne wrażenie artystyczne.

8. Nagrody
Każdy uczestnik i zespół dostanie dyplom uczestnictwa oraz pamiątkową koszulkę(proszę podać ilość i rozmiar koszulek – junior M,L,XL, senior S, M, L, XL, XXL – bez podania rozmiaru koszulka będzie w rozmiarze M)
W każdej kategorii Jury może przyznać nagrodę główną oraz wyróżnienia.

Ramowy program spotkań

8:00 – 9:45 – próby parkietu
10:00 – I Blok Taneczny
solo do 11 lat – eliminacje
duety do 11 lat
formacje do 11 lat
solo 12 – 15 lat – eliminacje
duety 12 – 15 lat
formacje 12 – 15 lat
Finały – solo do 11 lat i 12 – 15 lat
15:00 Rozdanie nagród

16:00 – II Blok Taneczny
Krump elimninacje – NOWA KATEGORIA

formacje powyżej 30 lat
solo powyżej 15 lat – eliminacje
Me against the music – eliminacje
duet powyżej 15 lat
Me against the music – eliminacje
formacje powyżej 15 lat
solo powyżej 15 lat – Finały
Me against the music – Finały
Krump – walki
21:00 rozdanie nagród

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu.

Organizator zastrzega sobie prawo rejestracji video oraz fotografowania w celach informacyjnych lub promocyjnych. Poprzez zgłoszenie uczestnictwa w turnieju uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie fotografii oraz materiałów filmowych, na których znajduje się ich wizerunek w celach informacyjnych lub promocyjnych.

Uczestnicy turnieju poprzez zgłoszenie udziału w turnieju wyrażają zgodę na niniejszy regulamin, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem turnieju przez Organizatora, jak również na opublikowanie swego imienia i nazwiska na liście laureatów. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w turnieju. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia turnieju i jego rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do Organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.