składki klubowe

           Opłaty prosimy wnosić na konto:

Dla klubowiczów uczęszczających na zajęcia w SP 118, SP 26 oraz SP 51:

30105015751000009079200466

Dla klubowiczów uczęszczających na zajęcia w Radwanicach oraz Świętej Katarzynie:

12114020040000320277122938

 
           W opisie: imię i nazwisko dziecka, szkoła oraz miesiąc
           za jaki opłacana jest składka klubowa.