Święta Katarzyna

Grupa młodsza:
Poniedziałki 17:15 – 18:00

Grupa starsza
Poniedziałki 18:00 – 18:45

Miejsce zajęć:
Klub „Tęcza”, ul.Główna 82, sala widowiskowa.