Szkoła Podstawowa nr 51, ul. Krępicka

Wstępny grafik na nowy rok szkolny pojawi się w pierwszym tygodniu września.