Szkoła Podstawowa nr 51, ul. Krępicka

WSTĘPNY GRAFIK ZAJĘĆ NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Taniec nowoczesny klasy I-III

poniedziałek, środa – 16:15 – 17:00
trener: Mariola Szymańska

 

W przypadku chęci zgłoszenia dziecka które wcześniej do nas nie uczęszczało na zajęcia prosimy o wysłanie zgłoszenia na e-mail biuro@szkołatańca.com.pl. Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko dziecka
  • szkołę
  • klasę
  • zajęcia na które chcą Państwo zapisać dziecko


UWAGA: 

PIERWSZE ZAJĘCIA – poniedziałek, 17 września 2018