Wrocławski Klub Formaty, ul. Samborska

Szczegóły i zapisy:

https://www.wkformaty.pl/pracownia-taneczna